Verksamhetsområden

Vi arbetar brett inom olika djurskyddsområden för alla djur, bland annat genom informationsinsatser, opinionsbildning och stöd till djurskyddsfrämjande forskning. Här nedan presenteras ett urval av det vi arbetar för.

Lantbrukets djur

Sveriges krav på bedövning innan slakt ska kvarstå
Slakt utan bedövning innebär ett stort lidande för djuren och vi kommer aldrig att acceptera att kravet på bedövning innan slakt ändras.

Ursprungsmärkning av allt kött
Vi anser att konsumenten har rätt till att göra medvetna val vid köp av animaliska livsmedel.

Sveriges djurskyddsregler för animalieproducerande djur ska behållas
Djurskyddslagstiftning ska bygga på respekt för djuren och vara förebyggande. Vi arbetar för en god lagstiftning som är skriven utifrån ett djurperspektiv och för att den svenska lagstiftningen för lantbrukets djur inte ska försvagas.

Djur inom forskning och pälsindustri

Forskning ska bedrivas med alternativa metoder
Idag finns det forskningsmetoder som inte involverar försöksdjur. Vi stödjer dessa alternativa metoder, och anser att de ska väljas i första hand för att minska antalet försöksdjur.

Förbjud pälsdjursuppfödning
Alla djur har rätt att leva utifrån sina naturliga beteenden och behov. Vi anser att pälsdjursuppfödning är oacceptabelt i vårt moderna samhälle och ska förbjudas.

Sällskapsdjur

Obligatorisk ID-märkning och registrering av katt
Som en del i att höja kattens status i samhället vill vi se en lag om obligatorisk ID-märkning och registrering av alla katter. Vi ser det som en del av ett ansvarsfullt djurägande.

Nej till ett förbud mot vissa hundraser
Hundägaren har ansvaret för sin hunds beteende. Rasen är inte orsaken till ett oönskat uppförande. Vi anser att ett lagförslag som förbjuder vissa hundraser inte löser problemen.

Samarbete med Djurhemsföreningen
Vi deltar under utbildningsdagar och är rådgivande vid besök av deras anslutna djurhem. Tillsammans med Djurhemsföreningen gör vi rösten för de utsatta sällskapsdjuren starkare.

Stödjer Hästsverige
För att öka kunskapen om hästar bland människor stödjer vi kunskapssajten Hästsverige och den bakomliggande forskningen för hemsidan.

Vilt

En livskraftig rovdjursstam
Vi värnar om en livskraftig rovdjursstam och stödjer Svenska Rovdjursföreningens arbete.

Arbete för igelkottar
Vi arbetar för igelkottens bevarande genom att stödja Gotlands Igelkottfond.