Remissvar

Här publiceras alla remissvar från Svenska Djurskyddsföreningen.

Ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om träning och tävling med djur 2018-03-08
remissvar träning och tävling med djur-SDF.pdf