Remissvar

Här publiceras alla remissvar från Svenska Djurskyddsföreningen.

Yttrande över förslag till föreskrifter om jaktmedel inklusive pilbågsjakt 2018-08-14
remissvar pilbågsjakt SDF

Ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om träning och tävling med djur 2018-03-08
remissvar träning och tävling med djur-SDF.pdf