Djurförsökssidan

SDF finns sedan 2019 i de djurförsöksetiska nämnderna.

Vad är en djurförsöksetisk nämnd?

Alla djurförsök måste prövas av en djurförsöksetisk nämnd. Det finns sju nämnder i Sverige: en i Umeå, en i Uppsala, två i Stockholm, en i Göteborg, en i Linköping och en i Lund. Försöksledaren lämnar in en ansökan till tingsrätten, varefter den prövas av den djurförsöksetiska nämnden. Om nämnden inte godkänner ansökan får försöket inte utföras.

Huvudman för nämnderna är Jordbruksverket, och prövningen sker inom ett brett regelverk (EU-direktiv, djurskyddslag, djurskyddsförordning samt Jordbruksverkets omfattande föreskrifter).

Vad gör SDF i nämnderna?

Nämnderna har 13 ledamöter: sex forskare/djurskötare, fyra lekmän som nominerats av politiska partier, två som representerar djurskyddsorganisationer plus en jurist som ordförande.

SDF har en av de båda ordinarie djurskyddsplatserna, med personlig suppleant, i samtliga nämnder.

Som ledamöter kan vi föreslå strykningar och ändringar i ansökningarna för att försöken ska genomföras med färre djur och på skonsammare sätt eller yrka på att försöket inte alls ska genomföras. Vi får också värdefull insyn i en verksamhet som annars inte är tillgänglig för vanliga medborgare.