Vi nådde målet! Nu införs obligatorisk ID-märkning och registrering av katt

Svenska Djurskyddsföreningen har under många år arbetat för att införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katter, likt det som finns gällande hundar. Nu har vårt arbete gett resultat. Den 2 mars 2022 röstade riksdagen för att införa obligatorisk ID-märkning och registrering av alla katter i Sverige födda efter 2008. Lagändringen träder ikraft 1 januari 2023 och Jordbruksverket får ansvaret att upprätta ett centralt register.  

 

Bakgrund och tidigare text: 

Det är hög tid att införa obligatorisk ID-märkning och registrering av alla katter, både för att höja kattens status och för att hjälpa upphittade katter att komma hem.

Från och med 1 april 2019 är det enligt djurskyddslagen (2018:1192) uttryckligen förbjudet och straffbart att överge ett djur.

Katten är enligt SDFs erfarenhet det sällskapsdjur som oftast överges eller lämnas utan tillsyn av sin ägare. För att den nya bestämmelsen ska bli meningsfull i praktiken måste det bli möjligt för polis och länsstyrelse att identifiera ägaren till upphittade katter, vilket gör märkning och registrering av alla katter till en nödvändighet. Detta blir än mer angeläget då katten är det enda av våra sällskapsdjur som regelbundet rör sig fritt utomhus. Möjligheten att identifiera en enskild katts ägare höjer också dess status. Dessutom blir det lättare för alla kattägare att få tillbaka bortsprungna djur eller få besked om att deras djur blivit påkört eller skadat.

Våra krav
Vi vill se en lag om obligatorisk ID-märkning och registrering av alla katter. Vi stöttar helhjärtat det förslag till lagändring som regeringens utredare Ulrika Geijer lade i oktober 2019.