Samarbetspartners

Djurhemsförbundet

Svenska djurskyddsföreningen samarbetar med Djurhemsförbundet. Målet med samarbetet är att främja utvecklingen av djurhems
verksamhet som tar hand om utsatta djur på lokal- och regionalnivå, sprida kunskap till djurhem och allmänheten om hållbar djurvälfärd samt öka allmänhetens engagemang för djurskydd. För mer info »

HästSverige

Kunskapssajten HästSverige startade i september 2011 med ambitionen att höja kunskapen om häst bland alla som äger eller hanterar hästar i någon form. För mer info »

Se Sambandet

2012 ingick Svenska Djurskyddsföreningen ett samarbete med föreningen Se Sambandet. Med Se Sambandet menas att om någon upptäcker att ett djur utsätts för våld finns det skäl att undersöka om andra i familjen är utsatta. Även det omvända gäller; om en person i en familj utsätts för våld bör man undersöka om även djuren är utsatta.

Genom samarbetet önskar man öka kunskapen om kopplingen mellan djurs och människans utsatthet och därmed bidra till att öka djurskyddet för utsatta djur.

Kunskapsprojektet vänder sig först och främst till veterinärer, djurvårdare, djurskyddsinspektörer, de som arbetar med barn, barn- och hunddagis personal, socialtjänsten, sjukvården, hemskukvården, polisen, kriminalvården, frivilliga stödorganisationer mm. Tanken är att via aktörerna ovan skapa ett skyddsnät för djuren, samt bidra till utvecklingen av preventiva åtgärder så att djurvåldet upphör. För mer info »

Compassion in World Farming

Svenska Djurskyddsföreningen startade 2018 ett samarbete med den engelska organisationen Compassion in World Farming (CIWF), som kampanjar för att få ett slut på användningen av djurfabriker runt om i världen. CIWF arbetar bara med djurvälfärd för lantbrukets djur men ofta på en global nivå. Samarbetet är därmed viktigt för att stärka Svenska Djurskyddsföreningens internationella insatser. För mer info »

Svenska Djurskyddsföreningens medlemskap i andra organisationer

SIS

Svenska Djurskyddsföreningen är sedan 2012 medlem i SIS (Swedish Standard Institute) och arbetar med projekt TK 435, vilket handlar om en internationell standardisering av djurskydd i livsmedelsbranshen. För mer info »

WAP

Svenska Djurskyddsföreingen är medlem i World Animal Protection (WAP). De finns för att ta sig an djurmisshandel över hela världen. De arbetar direkt för att hjälpa djur och tillsammans med personer och organisationer som kan se till att djur behandlas med respekt och medkänsla. För mer info »

EU DOG & CAT ALLIANCE

Svenska Djurskyddsföreningen är medlem i EU Dog & Cat Alliance, en organisation som statade 2014 med ambition att uppmana EU att bygga ett bättre Europa för hundar och katter. För mer info>>