Stipendier & utmärkelser

För att främja det viktiga arbetet som Svenska Djurskyddsföreningen står för delar vi årligen ut utmärkelser och belöningar till personer som på sitt sätt bidragit till att djuren får det bättre.

Utmärkelser och belöningar

Våra utmärkelser och belöningar delas ut i följande kategorier:

  • Årets Djurvän (Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen)
  • Djurvänlig Kusk (Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen)
  • Journalistpriset (Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening)
  • Bastmanska priset (Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening)

Utmärkelser

2017

Årets Djurvän                                                                                                            Tilldelas den gotländska polisen Mikael Åslund. Han får priset som årligen delas ut av Svenska Djurskyddsföreningen, för att han med stort engagemang för djurskydd och stor kunskap och erfarenhet i djurskyddsfrågor under många år har bidragit till ökad djurvälfärd, såväl i det dagliga arbetet som i rollen som utbildare för kollegor inom polisen samt annan myndighets-personal.

2015

Årets Djurvän
Tilldelades Margareta Steen, docent i vilda djurs sjukdomar och verksam vid Nationellt centrum för djurvälfärd, med motiveringen ”För att Margareta Steen under många år, i det tysta och med aldrig sinande energi, bedrivit ett energiskt arbete för djurs välfärd.”

2014

Årets Djurvän
Tilldelades Sigtuna kommun med motiveringen ”Genom ett långt och enträget arbete går Sigtuna kommun i bräschen för rätten att i den offentliga upphandlingen välja mat som är producerad med hänsyn till djurskydd på svensk nivå.”

2013

Årets Djurvän
Tilldelades Roger Pettersson, generalsekreterare på World Society for Protection of Animals, WSPA med motivering ”Roger har på ett målmedvetet och dedikerat sätt vigt sitt liv för djuren. Han har med en något lågmäld men orädd personlighet blivit en tongivande djurskyddsprofil som alltid stått på djurens sida”.

2012

Årets Djurvän
Tilldelades länsveterinär Karina Burlin med motivering ”Du står alltid på djurens sida och räds inte att fatta obekväma beslut där djurens bästa kommer i första hand”.

Hedersutnämningen Djurvänlig kusk
Tilldelades Tobias Sandahl för sitt föredömliga sätt att hantera hingstar med en fast och mjuk hand samt för hans arbete med att förmedla samspelet mellan häst och människa i körningens ädla konst”.

Journalistpriset
Tilldelades journalisten Håkan Steen med motivering ”Med bred kunskap förmedlar du om vårt ekosystem med fokus på de vilda djuren”.

Bastmanska priset
Tilldelades syskonen Emelie Andersin och Andreas Andersin med motivering ”Med beundransvärd rådighet och empati för allt levande genomförde du och ditt syskon en räddningsinsats av en hjort i nöd”.

2011

Årets Djurvän
Tilldelades Lena Engen på Solgläntan för ett långt och innovativt engagemang för utsatta katter.

Bastmanska priset
Tilldelades Sjöräddningssällskapet, Räddningsstation Råå med motivering ”Med en beundransvärd respekt för allt levande genomförde SSDS Råå en räddningsinsats utöver det vanliga, när ett rådjur var nära att drunkna utanför Skånes kust, helt i enlighet med Sjöräddningssällskapets stolta tradition.”

2010

Årets Djurvän
TIlldelades Svenska Rovdjursföreningen som genom sitt arbete med att föra rovdjurens talan och att genom information öka människans acceptans och förståelse för rovdjur samt verkande för att bevara de svenska rovdjuren som ett naturligt inslag i vår natur och deras rätt till livskraftiga stammar.

Hedersutnämningen Djurvänlig kusk
Tilldelades Karl-Gösta Svensson för ett stort engagemang och insatser för körkonstens bevarande och ett gediget horsemanship i handhavandet av hästar samt verkande som ett föredöme för den yngre generationen inom hästsporten.

Journalistpriset
Tilldelades reporter Malin Olofsson och reporter Daniel Öhman för avslöjande reportage om svåra missförhållanden inom svensk grisnäring.