Stipendier & utmärkelser

För att främja det viktiga arbetet som Svenska Djurskyddsföreningen står för delar vi årligen ut utmärkelser och belöningar till personer som på sitt sätt bidragit till att djuren får det bättre.

Utmärkelser och belöningar

Våra utmärkelser och belöningar delas ut i följande kategorier:

  • Årets Djurvän (Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen)
  • Djurvänlig Kusk (Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen)
  • Journalistpriset (Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening)
  • Bastmanska priset (Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening)

Utmärkelser

2020
Årets Djurvän
Kim Lindbom Carlsson utsågs till Årets djurvän 2020. Kim är föreståndare på Huskatten Västerås och vice ordförande i Djurhemsförbundet. Hon har lång erfarenhet av katthem och att hjälpa djur i nöd. SDF-styrelsens motivering till utmärkelsen lyder: “Med kunskap och utbildning i fokus och med ett extremt engagemang och stort hjärta har Kim Lindbom Carlsson alltid arbetat för kattens välfärd och status i samhället”.

2019
Årets Djurvän
Tilldelades veterinär Johan Lindsjö för att han under många år visat ett stort och aktivt engagemang för djurskyddsfrågor, både ideellt och yrkesmässigt. Han delar gärna med sig av sina stora kunskaper. Johan Lindsjö arbetar till vardags vid Nationellt centrum för djurvälfärd, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

2017
Årets Djurvän
Tilldelades den gotländska polisen Mikael Åslund. Han fick priset för att han med stort engagemang för djurskydd och stor kunskap och erfarenhet i djurskyddsfrågor under många år bidragit till ökad djurvälfärd, såväl i det dagliga arbetet som i rollen som utbildare för kolleger inom polisen samt annan myndighetspersonal.

2015
Årets Djurvän
Tilldelades Margareta Steen, docent i vilda djurs sjukdomar och verksam vid Nationellt centrum för djurvälfärd, med motiveringen ”För att Margareta Steen under många år, i det tysta och med aldrig sinande energi, bedrivit ett energiskt arbete för djurs välfärd.”

2014
Årets Djurvän
Tilldelades Sigtuna kommun med motiveringen ”Genom ett långt och enträget arbete går Sigtuna kommun i bräschen för rätten att i den offentliga upphandlingen välja mat som är producerad med hänsyn till djurskydd på svensk nivå.”

2013
Årets Djurvän
Tilldelades Roger Pettersson, generalsekreterare på World Society for Protection of Animals, WSPA med motivering ”Roger har på ett målmedvetet och dedikerat sätt vigt sitt liv för djuren. Han har med en något lågmäld men orädd personlighet blivit en tongivande djurskyddsprofil som alltid stått på djurens sida”.

2012
Årets Djurvän
Tilldelades länsveterinär Karina Burlin med motiveringen ”Du står alltid på djurens sida och räds inte att fatta obekväma beslut där djurens bästa kommer i första hand”.

Hedersutnämningen Djurvänlig kusk
Tilldelades Tobias Sandahl för sitt föredömliga sätt att hantera hingstar med en fast och mjuk hand samt för hans arbete med att förmedla samspelet mellan häst och människa i körningens ädla konst”.

Journalistpriset
Tilldelades journalisten Håkan Steen med motivering ”Med bred kunskap förmedlar du om vårt ekosystem med fokus på de vilda djuren”.

Bastmanska priset
Tilldelades syskonen Emelie Andersin och Andreas Andersin med motivering ”Med beundransvärd rådighet och empati för allt levande genomförde du och ditt syskon en räddningsinsats av en hjort i nöd”.

2011
Årets Djurvän
Tilldelades Lena Engen på Solgläntan för ett långt och innovativt engagemang för utsatta katter.

Bastmanska priset
Tilldelades Sjöräddningssällskapet, Räddningsstation Råå med motivering ”Med en beundransvärd respekt för allt levande genomförde SSDS Råå en räddningsinsats utöver det vanliga, när ett rådjur var nära att drunkna utanför Skånes kust, helt i enlighet med Sjöräddningssällskapets stolta tradition.”

2010
Årets Djurvän
Tilldelades Svenska Rovdjursföreningen som genom sitt arbete med att föra rovdjurens talan och att genom information öka människans acceptans och förståelse för rovdjur samt verkande för att bevara de svenska rovdjuren som ett naturligt inslag i vår natur och deras rätt till livskraftiga stammar.

Hedersutnämningen Djurvänlig kusk
Tilldelades Karl-Gösta Svensson för ett stort engagemang och insatser för körkonstens bevarande och ett gediget horsemanship i handhavandet av hästar samt verkande som ett föredöme för den yngre generationen inom hästsporten.

Journalistpriset
Tilldelades reporter Malin Olofsson och reporter Daniel Öhman för avslöjande reportage om svåra missförhållanden inom svensk grisnäring.