Styrelse och stadgar

Svenska Djurskyddsföreningens styrelse 2019-2020

Ordförande
Lillemor Wodmar, Vendelsö

1:e vice ordförande
Björn Elmerfeldt, Gävle

Skattmästare
Anna Nygren, Huddinge

Styrelseledamöter
Stefan Carlström, Åkersberga
Lotta Persson, Gotland
Patrik Flisbäck, Linköping
Toni Wisth, Gotland

Suppleanter
Åsa Elmerfeldt, Gävle
Erika Österlund, Stockholm

Hedersmedlem
Gösta Bengtsson, Täby

 

Stadgar
Föreningens stadgar kan läsas här genom att klicka på länken: stadgar SDF 2018