Styrelse och stadgar

Svenska Djurskyddsföreningens styrelse 2019-2021

Ordförande
Lillemor Wodmar, Vendelsö

1:e vice ordförande
Lotta Persson, Gotland

Skattmästare
Anna Nygren, Huddinge

Styrelseledamöter
Stefan Carlström, Åkersberga
Åsa Elmerfeldt, Gävle
Patrik Flisbäck, Linköping
Toni Wisth, Gotland

Suppleanter
Erica Österlund, Stockholm

Hedersmedlem
Gösta Bengtsson, Täby

 

Stadgar
Föreningens stadgar kan läsas här genom att klicka på länken: stadgar SDF 2018

Organisationsnummer: 802000-6840.