Remissvar

Här publiceras alla remissvar från Svenska Djurskyddsföreningen.

Yttrande över ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter
2019-04-08

SDF Remissvarsblankett_L102 hållande av hund och katt

Yttrande över förslag om ändrade jakttider
2019-03-29
remissvar SDF ändrade jakttider

Yttrande över förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter för vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen
2019-03-12
remissvar SDF 67 § djurskyddsförordningen

Yttrande över regeringsuppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning
2019-02-08
remissvar SDF utredning vilda djur

Synpunkter på Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur
2018-11-30
remissvar tidigt samråd slakt

Yttrande över förslag till föreskrifter om jaktmedel inklusive pilbågsjakt
2018-08-14
remissvar pilbågsjakt SDF

Ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om träning och tävling med djur
2018-03-08
remissvar träning och tävling med djur-SDF.pdf