Remissvar

Här publiceras alla remissvar från Svenska Djurskyddsföreningen.

Synpunkter på genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige
2021-04-14
SDFs synpunkter i sakråd 14 april 2021 om den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Yttrande över förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt
2021-04-06
Yttrande SDF föreskrifter om vapen

SDFs synpunkter på Jordbruksverkets beslut att godkänna ett avelsprogram för ”Svensk bondkatt”
2021-03-23
SDF synpunkter på avelsprogram Bondkatt

Yttrande angående krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestämmelser och andra incitament än lagstiftning
2021-03-12
remissvar SDF lösgående djur, dnr N2020-02300

Yttrande angående En samlad djurhälsoreglering, Betänkande av Djurhälsolagsutredningen
2021-02-24
remissvar SDF En samlad djurhälsoreglering dnr N2020-02751

Yttrande angående behovet av grytanlagsprov med levande grävling   
2021-02-15
remissvar SDF NV-05336-19 grytanlagsprov

Yttrande angående Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl
2021-01-15
yttrande SDF licensjakt på gråsäl

Yttrande angående Jordbruksverkets preliminära utkast på rapporten om att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn
2020-12-15
Remissvar SDF djurvälfärd vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn

Yttrande angående Naturvårdsverkets förslag på jakttider
2020-10-05
remissvar SDF Naturvårdsverkets förslag jakttider N2020-01735-FJR

Yttrande angående djurskyddet för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål
2020-08-21
remissvar SDF djurskydd för gräsänder fasaner rapphöns dnr 5.2.17-10963-2019

Yttrande över Jordbruksverkets rapport 2019:19 – Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?
2020-06-09
remissvar SDF rapport Förvaltning eller djurförsök 2020

Comments to the EU 2012-2015 Animal Welfare Strategy evaluation
2020-06-08
Comments to the EU Animal Welfare Strategy evaluation from SDF

Yttrande över utredningen Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem
2020-05-27
remissvar SDF Brott mot djur 2020

Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll (L 44)
2020-05-25
remissvar SDF offentlig djurskyddskontroll L44 2020

Yttrande över mindre föreskriftsändringar på djurskydds- och djurhälsopersonalområdet
2020-05-25
remissvar SDF mindre föreskriftsändringar djurskydd 2020

Komplettering från SDF gällande Jakttidsöversyn 2019/2020, Naturvårdsverkets preliminära förslag, paket 2
2020-05-07
komplettering remissvar SDF jakttidsöversyn 2020 del 2

Yttrande över förslag till ändringar i KRAVs regelsamling kapitel 10 Slakt, och ny regel i kapitel 5 Djurhållning
2020-03-30
remissvar SDF KRAVs slaktregler 2020

Yttrande över Jakttidsöversyn 2019/2020, Naturvårdsverkets preliminära förslag, del 2
2020-03-20
remissvar SDF jakttidsöversyn 2020 del 2

Synpunkter på samråd kring uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling
2020-02-21
Synpunkter grytanlagsprov med levande grävling – fyra organisationer

Yttrande över Jakttidsöversyn 2019/2020, Naturvårdsverkets preliminära förslag, del 1
2020-02-16
remissvar SDF jakttidsöversyn 2020 del 1

Synpunkter på samråd kring behov av att ytterligare reglera djurskyddet för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål
2020-01-17
Samrådssvar utsättning av gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar

Yttrande över departementspromemorian Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21)
2020-01-10
remissvar SDF märkning katter 2020

Yttrande över förslag till nya djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter (L 102) – begränsad till frågan om separation av valpar och kattungar från sina moderdjur
2019-11-06
remissvar SDF separation av valpar och kattungar

Yttrande över preliminärt förslag till ändring i djurskyddslagen samt till bedömningskriterier för att bedöma om en åtgärd med vilda djur utgör förvaltning eller djurförsök
2019-08-28
remissvar försök-förvaltning vilda djur

Yttrande över ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter
2019-04-08

SDF Remissvarsblankett_L102 hållande av hund och katt

Yttrande över förslag om ändrade jakttider
2019-03-29
remissvar SDF ändrade jakttider

Yttrande över förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter för vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen
2019-03-12
remissvar SDF 67 § djurskyddsförordningen

Yttrande över regeringsuppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning
2019-02-08
remissvar SDF utredning vilda djur

Synpunkter på Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur
2018-11-30
remissvar tidigt samråd slakt

Yttrande över förslag till föreskrifter om jaktmedel inklusive pilbågsjakt
2018-08-14
remissvar pilbågsjakt SDF

Ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om träning och tävling med djur
2018-03-08
remissvar träning och tävling med djur-SDF.pdf