Yttrande på KRAVS remiss på förslag angående Visionära målbilder