Synpunkter på Förslag till åtgärder för att förebygga framtida utbrott a…