Yttrande Läkemedelsverkets förslag om kliniska läkemedelsprövningar på djur