Yttrande, Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur