Yttrande SDF Nordiska rådets förslag, A 1877, tillväxt