Ge en gåva

Svenska Djurskyddsföreningen är en ideell organisation och finansieras inte av statliga eller kommunala bidrag. Vårt arbete för djuren är helt beroende av frivilliga ekonomiska stöd, och ditt bidrag är av stor betydelse för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete för djuren.

Ge en gåva

Fyll i formuläret nedan för att ge en gåva.