GDPR-policy

Svenska djurskyddsföreningen sparar din medlemsansökan för att kunna kommunicera med dig och skicka ut medlemstidningar, avier och liknande. Uppgifter i Svenska djurskyddsföreningens medlemsregister används endast för internt bruk.