De 42 europaparlamentariker som undertecknat brevet riktar samma krav på ett omedelbart upphörande av djurtransporter över landgränserna under coronakrisen som SDF och 34 andra djurskyddsorganisationer gjorde den 19 mars.
I det tidigare brevet till EU-kommissionen och ministerrådet påtalades de mycket svåra och akuta djurskyddsproblem som uppstår i samband med att djurtransporter fastnar vid gränserna, både mellan EU-länder och till tredje land.  

 

 

Den 23 mars aktiverade EU-kommissionen ett beslut om ett slags snabbfil för djurtransporter, så kallat “Green Lanes” som ska förhindra att transporterna blir stående en längre tid vid köbildning och därmed minska djurskyddsproblemen.   

 Läs brevet från parlamentarikerna här