Vi vill att Sveriges maxgräns på åtta timmar för transport av levande djur på land ska gälla i hela EU. Till sjöss ska gränsen gå vid 24 timmar. Vi vill förbjuda transporter av ej avvanda djur och förbättra villkoren för de återstående transporterna. Detta är några av SDFs mål när det gäller långa djurtransporter.

Varje år transporteras över en miljard djur levande inom EU och till tredjeländer (länder utanför EU), de flesta av dem till slakt. Sådana transporter, särskilt över långa avstånd, medför stora djurskyddsproblem. Djur utsätts för stress vid lastning och lossning och kan drabbas av hunger, törst, utmattning, skador och brist på utrymme och vila under resan. Transport av levande djur utgör också allvarliga risker för djur- och folkhälsa på grund av möjlig spridning av smittor. Vetenskapliga studier visar att transportstress försvagar immunförsvaret och gör djur mer känsliga för sjukdomar.

EU har haft regler för djurskydd under transport sedan 1977. Idag gäller EU-förordningen 1/2005 (transportförordningen) för alla produktionsdjur som transporteras inom och från EU. Förordningen reglerar viloperioder, utbildning och godkännande av förare, beläggningsgrader och allmänna transportbetingelser. Tyvärr innehåller reglerna många undantag, vilket gör att man fortfarande får transportera djur under flera dagar. Dessutom är tillämpningen av befintliga regler mycket dålig och de offentliga myndigheternas kontroll bristfällig.

Export till tredje land
Situationen blir ännu värre när djur exporteras till tredjeländer: resorna kan pågå i hundratals timmar och djuren möter smärtsamma slaktmetoder vid ankomst. Långa väntetider vid gränskontroller i stekande värme orsakar dessutom ofta stort djurlidande. Europadomstolen har slagit fast att bestämmelserna i transportförordningen gäller även för resor utanför EU, men det struntar många transportörer i. Trots att transportproblemen är välkända främjar EU-kommissionen denna handel. EU-länderna skickar idag ett växande antal levande djur till tredjeländer.

Våra krav

Svenska Djurskyddsföreningen är medlem i Eurogroup for Animals och arbetar via den paraplyorganisationen för bättre villkor för alla djur i EU.

Vi kräver en översyn av EUs transportförordning för att avveckla transporter på mer än 8 timmar. Vi vill förbjuda transporter av ej avvanda djur och förbättra villkoren för de återstående transporterna. Vi vill se lagregler som gör att EUs medlemsstater ökar och skärper de officiella kontrollerna av levandedjurtransporter. Vi vill också se att alla EU-länder hanterar överträdelser mot reglerna effektivt.

I enlighet med EU-parlamentets begäran uppmanar vi EUs medlemsländer att sluta transportera levande djur långa sträckor och att istället bara handla med kött, slaktkroppar, sperma och embryon.

Tillsammans med Compassion for World Farming är Svenska Djurskyddsföreningen med i kampanjen Ban Live Exports, ett upprop den 14 juni varje år för att förbjuda transporter med levande djur. Läs mer: Ban Live Exports – International Awareness Day