För att hedra någon som har gått bort kan du skänka en minnesgåva till Svenska Djurskyddsföreningen. Vi och djuren är mycket tacksamma för de gåvor vi får.

  Information för tackbrevet


  Gör så här för att lämna en minnesgåva:

  Fyll i alla delar i formuläret. I den övre delen fyller du i dina kontaktuppgifter. Den andra delen, ”Information för tackbrevet”, fyller du i för att få ett minnesbrev, där du även kan lämna en sista hälsning eller vers som du önskar få nedskriven i minnesbrevet.
  Gör din inbetalning på plusgiro 55 99 85-7. På inbetalningen måste du skriva ditt namn och namnet på den avlidne. Utan denna information kan vi inte handlägga din inbetalning.

  När vi har fått in din betalning, vilket vanligtvis tar 2-3 vardagar, skickar vi ett minnesbrev till adressen som du har angett i andra delen. Om du inte har angett någon adress där skickas minnesbrevet till din adress. Vi har normalt en handläggningstid på cirka 3 arbetsdagar.

  Om du vill skänka en gåva utan att någon har avlidit gör du enbart inbetalningen på plusgirot och fyller inte i formuläret nedan. Skriver du ditt namn och din bostadsort på inbetalningen omnämns du i vår tidning och årsskrift.