Forskningsstöd

Forskningsstöd2022-10-25T09:23:17+02:00

Ett av Svenska Djurskyddsföreningens viktigaste ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde. Det gör vi genom att med ekonomiskt stöd möjliggöra att forskning inom djurskydd kan genomföras.

Här är några av de forskningsprojekt vi donerat pengar till de senaste åren.

Utdelat forskningsstöd 2023

  • Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA – Finansiering av Residence-tjänst i veterinär Patalogi. Anslag beviljat för år 2023 – 2025.

Utdelat forskningsstöd 2022

  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – Anslag för doktorandstudier om BOAS samt för en större kirurgisk studie som ska utföras på cirka 70 brachyecephala (trubbnosiga) hundar
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – Forskning på smärtbiomarkör NGF i saliv hos häst

Utdelat forskningsstöd 2020

  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – Avslutande av forskningsprojekt ” Tillförlitlighet i diagnostiska analyser – betydelsen av störande antikroppar hos hund”
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – Projekt ”Välfärdsaspekter, stress och effekter av hundträning på björnar i hägn”
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – Fortsättning på studien om de djurförsöksetiska nämnderna, beslutsprocess och relevant lagstiftning

Titel

Till toppen