Här finner du information om vad ett europeiskt medborgarinitiativ är och varför du måste uppge personnummer när du skriver under kampanjer.

Ett europeiskt medborgarinitiativ (ECI) är ett sätt för EU-medborgare att påverka den Europeiska kommissionen. Ett initiativ som får mer än en miljon underskrifter gör det möjligt för att kommissionen ska kunna lägga in ett lagstiftningsförslag i ärendet. I förlängningen ökar ECI medborgarnas demokratiska rätt och inflytande i Europeiska unionen.

Ett ECI är ett kraftfullt sätt att påverka lagstiftningen i Europa. Det kräver mer personuppgifter än andra underskrifter. Varje medlemsland har olika krav, vissa passnummer, andra ID-nummer.

Den officiella hemsidan för EU garanterar säkerheten när du uppger hela ditt personnummer. Uppgiften kommer endast att användas för att bekräfta din signatur för den kampanj du skrivit under.

Personnumret raderas därefter.

Alla officiella EU-webbplatser finns på domänen europa.eu. Läs mer om säkerhet och skydd av personuppgifter på Skydd av personuppgifter (europa.eu)