Svenska Djurskyddsföreningen är verksamma inom olika djurskyddsområden för alla djur, bland annat genom informationsinsatser, opinionsbildning och stöd till djurskyddsfrämjande forskning.

Ett urval av vad vi arbetar för

Lantbrukets djur

Sveriges krav på bedövning innan slakt ska kvarstå
Slakt utan bedövning innebär ett stort lidande för djuren och vi kommer aldrig att acceptera att kravet på bedövning innan slakt ändras. Vi förespråkar även mobil slakt för att minska de långa djurtransporterna.

Ursprungsmärkning av allt kött
Vi anser att konsumenten har rätt att göra medvetna val vid köp av animaliska livsmedel.

Sveriges djurskyddsregler för animalieproducerande djur ska behållas
Djurskyddslagstiftning ska bygga på respekt för djuren och vara förebyggande. Vi arbetar för regler som är skrivna utifrån ett djurperspektiv och för att den svenska lagstiftningen för lantbrukets djur inte ska försvagas. Det obligatoriska sommarbetet för landets mjölkkor är exempel på en lagregel som måste vara kvar.

Djur inom forskning och pälsindustri

Forskning ska bedrivas med alternativa metoder
Idag finns det forskningsmetoder som inte involverar försöksdjur. Vi stödjer dessa alternativa metoder, och välkomnar utvecklandet av fler djurfria forskningsmetoder för att minska antalet försöksdjur. SDF sitter sedan 2019 i alla landets djurförsöksetiska nämnder (totalt 14 SDF-ledamöter) och jobbar aktivt för att vi ska få en så djurfri forskning som möjligt.

Förbjud pälsdjursuppfödning
Alla djur har rätt att leva utifrån sina naturliga beteenden och behov. Vi anser att pälsdjursuppfödning är oacceptabelt i vårt moderna samhälle och ska förbjudas. Under perioden april 2022 – april 2023 deltar vi i kampanjen Fur Free Europe, som syftar till att all pälsdjursuppfödning förbjuds inom hela EU.

Sällskapsdjur

Obligatorisk ID-märkning och registrering av katt
Som en del i att höja kattens status i samhället har vi arbetat för en lag om obligatorisk ID-märkning och registrering av alla katter. Den 2 mars 2022 nådde vi målet! Riksdagen beslutade då att från och med 1 januari 2023 införa en lagändring som innebär att alla katter födda efter 2008 ska vara ID-märkta och registrerade i ett centralt register.

Stoppa hundsmugglingen
Insmuggling av hundar och valpar orsakar stort djurlidande och riskerar att föra in otäcka sjukdomar i landet. Vi arbetar aktivt för att stoppa denna verksamhet.

Nej till ett förbud mot vissa hundraser
Hundägaren har ansvaret för sin hunds beteende. Rasen är inte orsaken till ett oönskat uppförande. Vi anser inte att ett förbud av vissa hundraser löser problemen.

Motverka extremavel
Många av dagens hundraser och flera kattraser avlas mot allt mer extrema utseenden såsom trubbnosighet, överskott av hud, onormala benställningar m m. Detta orsakar djuren onödigt lidande på grund av skador och svårigheter att fungera naturligt. Vi arbetar för en sundare avel av alla sällskapsdjur.

Vilt

En livskraftig rovdjursstam
Vi värnar om en livskraftig rovdjursstam och stödjer Svenska Rovdjursföreningens arbete.

Arbete för igelkottar
Vi arbetar för att rädda och hjälpa igelkotten liksom att bidra till bevarande, förståelse och utveckling rörande igelkotten och dess liv.  Detta gör vi bland annat genom informationsarbete och genom att stödja lokala organisationer som Gotlands Igelkottfond.

Låt pilbågsjakt vara förbjudet
Vi anser att Sverige måste behålla förbudet mot jakt med pilbåge då denna jaktform ökar risken för skadeskjutning.

Svenska Djurskyddsföreningens ändamål är

  • att verka för en god behandling av såväl tama som vilda djur
  • att främja vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde
  • att arbeta för förbättrad lagstiftning
  • att genom upplysning och information öka allmänhetens intresse för djur och djurskydd

Fem kärnvärden:

  • Djurvärdigt – Svenska Djurskyddsföreningen arbetar för ett ansvarsfullt djurägande och alla djurs rätt till ett djurvärdigt liv. Vi har alla ansvar för hur djur hanteras och lever.
  • Vetenskap – Allt vårt arbete grundas i forskning, vetenskap och kunskap.
  • Respekt – Djuromsorg ska bygga på respekt. Alla djur har behov av goda levnadsvillkor och respektfull behandling.
  • Trovärdighet – Med vetenskap som utgångspunkt skapar vi trovärdighet.
  • Engagemang – Svenska Djurskyddsföreningen har sedan 1875 arbetat engagerat för djuren. Samma engagemang nu som då.