Svenska Djurskyddsföreningen är en ideell organisation och finansieras inte av statliga eller kommunala bidrag. Att testamentera till oss gör skillnad för djuren.

Svenska Djurskyddsföreningen är en ideell organisation och finansieras inte av statliga eller kommunala bidrag. Att testamentera till oss gör skillnad för djuren.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som du skriver för att din omgivning ska veta hur du vill att din egendom ska fördelas efter din bortgång. Förutom pengar kan du välja att testamentera speciella föremål, såsom fastigheter, smycken och aktier.
Varför är det viktigt att skriva ett testamente?

Utan ett testamente finns det en risk att dina tillgångar fördelas på ett sätt som du själv inte önskar. Men Juridiskt sett kan du inte göra dina bröstarvingar, barn och barnbarn, arvslösa då de har rätt till hälften av dina tillgångar – såvida de inte respekterar din sista vilja om du väljer att inte testamentera till dem. Om du inte har testamenterat kommer dina ägodelar att fördelas automatiskt bland dina nära släktingar enligt arvsordningen. Finns det inte släktingar närmre än kusiner kommer Allmänna arvsfonden att ärva dig.
När kan och bör du skriva ett testamente?

Du bestämmer själv när du vill skriva ett testamente. Men för att kunna upprätta ett testamente måste du uppfylla minst ett av dessa kriterier.

  • Vara minst 18 år.
  • Vara eller ha varit gift.
  • Ha fyllt 16 år och ha egna tillgångar.

Hur skriver du ett testamente?

För att dokumentet ska vara giltigt måste det vara daterat och undertecknat av dig samt av två personer som intygar att du har skrivit under av fri vilja och vid dina sinnens fulla bruk. Vittnena måste vara över 15 år och närvara samtidigt. De får inte vara nära släkt med dig eller vara omnämnda i ditt testamente. De behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Om du känner dig osäker på om ditt testamente är giltigt kan du ta hjälp av sakkunniga rådgivare, exempelvis en jurist.

Förvara ditt testamente på en säker plats eller låt till exempel en begravningsbyrå, bevara det. Det kan vara bra att berätta för dina anhöriga att det finns ett testamente och vart det är förvarat.

Vid testamentering till Svenska Djurskyddsföreningen – nämn oss, vårt organisationsnummer 802000-6840 och vad du vill testamentera. Meddela gärna oss om att vi är omnämnda.

Har du redan skrivit ett testamente?

Du har alltid rätt till att ändra i ditt testamente. Om du redan har skrivit ett testamente men insett att du vill testamentera till oss är det inga problem att justera det. För att undvika att dina korrigeringar gör testamentet otydligt eller ogiltigt bör du undvika att ändra i det direkt. Det är oftast bättre att skriva om det helt eller skriva ett tillägg. Om du kompletterar ditt testamente med ett sådant dokument gäller samma regler som vid upprättandet av ett testamente.
Kontaktuppgifter och besöksadress:

Hemsida: www.djurskydd.org
E-post: info@djurskydd.org
Telefon: 08-783 03 68
Adress: Sandsborgsvägen 55, 122 33 Enskede

SDFs testamentesbroschyr

Vi har sammanställt en kort broschyr om varför och hur man kan testamentera till Svenska Djurskyddsföreningen. Du kan ladda ner den här: Testamenteringsbroschyr_AW_2020_webb.
Testamenteringsbroschyr_AW_2020_webb