Svenska Djurskyddsföreningens styrelse 2022

Ordförande
Lillemor Wodmar, Vendelsö

Vice ordförande
Lotta Persson, Gotland

Skattmästare
Anna Nygren, Huddinge

Styrelseledamöter 
Anna Nygren, Huddinge
Erica Österlund, Stockholm
Helena Reinel, Bromma
Åsa Elmerfeldt, Gävle
Patrik Flisbäck, Linköping
Toni Wisth, Gotland

Suppleanter
Boel Sandros, Tyresö

Hedersmedlem
Gösta Bengtsson, Täby

Stadgar
Föreningens stadgar kan läsas här genom att klicka på länken: stadgar SDF 2018

Organisationsnummer:
802000-6840.