Svenska Djurskyddsföreningens styrelse 2023

Ordförande
Lillemor Wodmar, Vendelsö

Vice ordförande

Skattmästare
Anne Kalldal, Sollentuna

Styrelseledamöter 
Erica Österlund, Stockholm
Helena Reinel, Bromma
Åsa Elmerfeldt, Gävle
Patrik Flisbäck, Linköping
Toni Wisth, Gotland

Suppleanter
Anne Kalldal, Sollentuna

Loretta Fitz Bastos, Öresundsbro

Stadgar
Föreningens stadgar kan läsas här genom att klicka på länken: stadgar SDF 2018

Organisationsnummer:
802000-6840.