Svenska Djurskyddsföreningen välkomnar samarbete med andra organisationer i gemensamma frågor. Genom samarbete ökar vi möjligheterna att nå framgång och påverka djurvälfärden positivt både inom och utanför Sverige. Tillsammans bildar vi nätverk inom olika ämnesfrågor, driver kampanjer, skriver gemensamma brev och debattartiklar. Tillsammans blir vi starka!

Här är några exempel på organisationer och företag som vi samarbetar med.

Djurhemsförbundet

Genom samarbete med Djurhemsförbundet vill Svenska Djurskyddsföreningen främja utvecklingen av de djurhem som tar hand om utsatta djur på lokal- och regionalnivå. Vi vill också sprida kunskap till djurhem och allmänhet om hållbar djurvälfärd samt öka allmänhetens engagemang för djurskydd.
Djurhemsförbundet

HästSverige

Kunskapssajten HästSverige startade i september 2011 med ambitionen att höja kunskapen om häst bland alla som äger eller hanterar hästar i någon form. Svenska Djurskyddsföreningen bidrar kontinuerligt till detta arbete.
HästSverige

Se Sambandet

2012 ingick SDF ett samarbete med föreningen Se Sambandet. Med Se Sambandet menas att om någon upptäcker att ett djur utsätts för våld finns det skäl att undersöka om andra i familjen är utsatta. Även det omvända gäller; om en person i en familj utsätts för våld bör man undersöka om även djuren är utsatta.
Se Sambandet

Eurogroup for Animals

Eurogroup for Animals är Europas enda paraplyorganisation för djurskydd. Man vill förbättra djurskyddet så snabbt som möjligt genom att påverka EU-institutioner att skapa bättre lagstiftning med bättre tillämpning.
Genom sina medlemsorganisationer i hela EU skapar Eurogroup ett kraftfullt nätverk och möjligheter till förändring i Europa som inte kan uppnås individuellt. Svenska Djurskyddsföreningen är en av de organisationer som företräder Sverige i Eurogroup for Animals.
Eurogroup for Animals

KFV Riks

KFV Riks är ett riksförbund bestående av ett 40-tal lokalföreningar och rehabiliterare spridda över hela landet från Ystad i söder till Haparanda i norr. KFV:s verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt, där allt arbete sker ideellt och KFV:s etiska regler är ledstjärna.
KFV – Riks

Swedish Animal Aid

Tillsammans med SAA arbetar vi med kastreringsprojektet ROSE i Rumänien. Målet är att kraftigt minska antalet nya valpar genom att kastrera hundar i reproduktionsbar ålder.
Swedish Animal Aid.

Hundnet.se

Svenska Djurskyddsföreningen har länge arbetat aktivt med att motverka illegal handel av hundar både inom Sverige och EU, bland annat genom att påverka köp-och säljsidor att införa legitimering av de som vill sälja hundar. Sedan maj 2022 samarbetar vi med hundnet.se, en plattform för att hundköp ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Sajten är byggd med Bank-Id och chip-id kopplat till Jordbruksverket för att motverka oseriösa uppfödare och köpare. Med vårt samarbete vill vi tillsammans göra en insats för att hundköpare ska vara säkra på vem de köper sin nya familjemedlem av, med slutmålet att försöka motverka smuggelhandeln.
Hundnet.se

Riksföreningen Stoppa försäljning av fyrverkerier till privatpersoner i Sverige

Tillsammans arbetar vi för att stoppa försäljningen av fyrverkerier till privatpersoner i Sverige. Vi driver gemensamma kampanjer och hjälps åt för att nå vårt mål så snart som möjligt. Fyrverkerier orsakar enormt lidande och t.o.m. död för en mängd olika djur, både tama och vilda.
STOPPA FYRVERKERIER för privatpersoner – Facebooksida

Hundstallet

Två gånger om året arrangerar Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med Hundstallet Stockholm en dag med fri veterinärvård för hundar vars ägare lever i ekonomisk utsatthet. Håll utkik på vår hemsida och sociala medier för datum för detta arrangemang.
Hundstallet.se

SDFs medlemskap i andra organisationer

EU Dog & Cat Alliance

Svenska Djurskyddsföreningen är medlem i EU Dog & Cat Alliance, en organisation som statade 2014 med ambition att uppmana EU att bygga ett bättre Europa för hundar och katter.
EU Dog & Cat Alliance

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter arbetar för alla konsumenters rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val. Det gör man inom olika områden som livsmedel, hälsa, integritet, reklam, finansiella tjänster, digitala tjänster och energi. Via lobbying och påverkan ökar organisationen konsumenternas makt och skydd i samhället och verkar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar konsumtion.
SDF är medlem i Sveriges Konsumenter för att bevaka och tillsammans med andra organisationer jobba för ett bättre djurskydd hos djuren som används för de varor och tjänster som säljs i Sverige.
Sveriges Konsumenter

Svenska institutet för standarder – SIS

Svenska Djurskyddsföreningen är sedan 2012 medlem i SIS (Swedish Standard Institute). Vi arbetar med projekt TK 435, som handlar om en internationell standardisering av djurskydd i livsmedelsbranschen.
Svenska institutet för standarder – SIS

Djurbranschens yrkesnämnd – DYN

Svenska Djurskyddsföreningen är medlem i Djurbranschens yrkesnämnd (DYN).
DYN företräder medlemsorganisationer inom djurskydd, utbildningsorganisationer, djurhem med mera. Nätverket bevakar och driver gemensamma frågor, främjar utbildning och rekrytering inom ”djurbranschen utöver lantbruksdjur och häst”.
Nämndens styrelse består av representanter för DYNs medlemsorganisationer där SDF ingår.
Djurbranschens yrkesnämnd – DYN