FAQ (frågor och svar)

FAQ (frågor och svar)2022-09-19T15:08:44+02:00

Om du misstänker vanvård av djur, sett måsungar på vift eller en viltolycka finns det olika myndigheter och föreningar att kontakta.

Vi på Svenska Djurskyddsföreningen svarar gärna på frågor om djurskydd men vi utför ingen myndighetsutövning och kan inte ingripa i enskilda ärenden.

Vi kan ge råd, stöd och vägledning.

Nedan hittar du svar på många frågor gällande djurskydd.

Hittar du inte vad du söker efter?

Mejla din fråga till info@djurskydd.org

Vad säger djurskyddslagen?2022-10-03T12:58:06+02:00

Djurskyddslagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.

Lagstiftningen är till för att förebygga att djur far illa. Den beskriver hur den som håller, sköter eller hanterar djur ska göra så att djuren mår både fysiskt och psykiskt bra.

I Sverige har vi en djurskyddslag (2018:119) som beslutas av riksdagen, en djurskyddsförordning (2019:66) som beslutas av regeringen, och djurskyddsföreskrifter som beslutas av Jordbruksverket.

Jordbruksverket är regeringens förvaltningsmyndighet på djurskyddsområdet och styrs av uppdrag från riksdagen och regeringen.

Djurskyddslagen Riksdagen:

Djurskyddslagen 2018

Djurskyddsförordningen:

Näringsdepartementet 2019

Jordbruksverket:

Djurskyddet i Sverige 

Igelkottar2022-10-03T11:48:06+02:00

Igelkotten minskar i Sverige och hoten är flera: mer storskaligt jordbruk, miljögifter, ökad trafik och robotgräsklippare.

Sedan 1972 är igelkotten fridlyst april 2020 klassades igelkotten som nära hotad på Artdatabankens rödlista.

Bilar är ett stort problem, om du vet att ni har igelkottar på vägarna utanför dig: Beställ vår igelkottsskylt.

Numer syns igelkotten oftast i tätorternas trädgårdar men det finns faror även där.

Många trädgårdar har brist på buskar, snår och lövhögar där en igelkott kan söka skydd dagtid eller under vinterns dvala.

Så här kan du hjälpa en igelkott i din trädgård:

Spara lövhögar under buskarna i trädgården

Snickra ett kottehus

Ge igelkotten mat: hund- eller kattmat, matrester, vatten – inte mjölk.

Var försiktig när du använder olika skärande redskap under buskar och snår eller i högt gräs där igelkottar ofta söker skydd dagtid.

Programmera din robotgräsklippare att bara klippa dagtid, tillexempel mellan 10-16. Igelkottar är aktiva från skymning till gryning.

Använd inga kemiska bekämpningsmedel i trädgården.

Var försiktig när du bränner löv- och rishögar på våren. Flytta högen eller lyft upp och kika om där kanske ligger någon igelkott.

Skapa ett vilt hörn i din trädgård där insekter och andra småkryp kan trivas. Det ger mat åt igelkotten.

Valborgsmässoafton – en farlig tradition för en igelkott

Om temperaturen sjunker under kalla vårnätter går igelkotten ofta och lägger sig för att sova i en rishög där den får vara ifred.

Kolla inne i valborgsbrasan, löv- och rishögen, extra noga innan ni tänder

Lasta om eller flytta din rishög innan du tänder majbrasan

Om det inte går, lyft upp och kolla så noga du kan under riset

Kontakta arrangörerna av Valborgsfirandet där du bor med den här informationen. Kanske de kan lägga majbrasan på en flotte, eller sätta upp ett staket runt rishögen så att igelkottarna inte kan komma in?

Bilar är ett stort problem, om du vet att ni har igelkottar på vägarna utanför dig: Beställ vår igelkottsskylt.

Artdatabanken

Det behövs mer forskning för att få reda på orsakerna till att igelkottsbeståndet minskar.

Rapportera gärna om du ser en igelkott, levande eller död, till SLU & Artportalen för att hjälpa forskarna att få mer information om igelkottens liv.

Hittat vilda, döda djur? – Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)2022-09-14T10:39:26+02:00

Statens veterinärmedicinska anstalt undersöker döda vilda djur för att övervaka sjukdomsläget bland Sveriges vilt. Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, rapportera gärna in det du hittat till SVA.

SVA har ett övervakningsprogram för viltsjukdomar. Alla rapporter om sjukdomar och ökad dödlighet bland landets vilda djur är viktiga för att ge oss mer kunskap.

Rapportera in ditt fynd via formuläret rapporteravilt.sva.se. Om de vill undersöka den djurkropp du hittat kontaktar de dig.

 

Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt

Kan jag som privatperson söka bidrag för veterinärvård av Svenska Djurskyddsföreningen?2022-09-13T10:29:49+02:00

Vi beviljar främst bidrag till forskning, andra föreningar och ibland skolklasser som vill göra ett djurskyddsfrämjande projekt.

Det finns fonder och stiftelser för privatpersoner att söka medel för veterinärkostnader:

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond för utsatta djur. Stiftelsen ger djur hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada.

Bosses Hundhjälp hjälper hundar i hela Sverige med ekonomiskt bidrag i den mån det går.  Akut veterinärvård när ägaren själv saknar annan ekonomisk möjlighet att betala.

Elly’s Hundfond är en ideell förening som hjälper hundar och hundägare i Sverige med ekonomiskt bidrag när ägaren själv saknar möjlighet att betala. Det kan gälla veterinärvård, medicin eller foder.

 

Jag har sett eller hittat ett skadat vilt djur, var kan jag vända mig?2022-09-07T13:48:27+02:00

Om du sett ett skadat, vilt  djur finns det viltrehabiliterare att kontakta. De har utbildning och anläggningar för att ta hand om djuren på bästa sätt.

Beroende på vilket djur du sett eller hittat finns det viltrehabiliterare i hela landet:

Katastrofhjälp – Fåglar & vilt Startsidan | KFV-Riks  eller  Viltakuten.se

Fågelungar och andra vårungar2022-09-07T13:52:46+02:00

Under våren föds många ungar i naturen. Om du ser eller hittar djurungar ute är det bästa att inte göra någonting alls. Djurens egna föräldrar är bättre på att ta hand om sina ungar än vad vi är.

För att ta reda på om en djurunge är övergiven behöver en förälder hittas död. Men så länge människan finns i närheten av djurungen vågar sig föräldrarna inte fram.

Det är en myt att djurungar som människan tagit i stöts bort av sina föräldrar på grund av människolukten! Har du tagit i ett djur blir det ändå omhändertaget av sina föräldrar.

Har du råkat ta på en djurunge, lägg tillbaka det där du hittade det. Chansen för djuret att överleva är större då.

Mata inte djuren, fel mat kan ta död på dem. Det är enligt lag inte tillåtet för privatpersoner att ta och hålla vilda djur i fångenskap.

Om du däremot ser ett skadat djur finns det viltrehabiliterare att kontakta. De har utbildning och anläggningar för att ta hand om djuren på bästa sätt. Beroende på vilket djur du sett eller hittat finns det viltrehabiliterare i hela landet:

Katastrofhjälp – Fåglar & vilt Startsidan | KFV-Riks eller Viltakuten.se

För att vilda djur och deras ungar inte ska bli skrämda eller uppätna är det extra viktigt att hålla hundar kopplade och katter under uppsikt mellan 1 mars och 20 augusti!

Jordbruksverkets ansvar för djurskyddsfrågor2022-09-07T13:30:21+02:00

Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för djurskyddsfrågor- och hälsa. Du kan besöka deras hemsida för information om lantbruks-, sällskaps-, vilda djur. Där finns även information om smittskydd, slakt, transporter, handel, försöksdjur och hotade arter.

De har e-tjänster i Hundregistret och kommer att lansera Kattregistret för ID-märkning av katter.
Jordbruksverket

Vad gör Naturvårdsverket?2022-09-07T13:29:03+02:00

Naturvårdsverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för jakt och vilt. De informerar om hur viltvårdsavgiften används, vilka olika typer av jakt det finns i Sverige och vilka lagar och regler som gäller.
Naturvårdsverket

Polisen och djurskydd2022-09-07T13:27:44+02:00

Djurskyddspolisen tar hand om:
• Lösspringande djur
• Bortsprungna djur
• Upphittade, tama, döda djur
• Upphittade, vilda, döda djur
• Hundar och andra djur i varma bilar

Det är polisens roll att utreda om en anmälan rör sig om ett brott, till exempel djurplågeri.
Polisen kan starta en förundersökning. Det innebär att du får berätta om vad du sett, grannen blir förhörd och eventuellt andra vittnen.
Finns det tillräckliga bevis för brottet lämnas ärendet över till åklagare. Därefter bedömer åklagaren om bevisen är tillräckliga för att väcka åtal. Djurplågeri är ett brott som kan leda till böter eller fängelsestraff.
Polismyndigheten kan också omhänderta djur som är utsatta för lidande. Det är Länsstyrelsen som beslutar vad som ska ske med djuret, exempelvis om det ska säljas, överlåtas eller avlivas. Länsstyrelsen verkställer sina egna beslut.

Är ärendet akut med ett pågående brott eller angrepp, där du ser ägaren misshandla djuret eller där djuret attackerar människor eller andra djur ring 112.
Vill du anmäla ett försvunnet djur kan du ringa polisen eller via göra en anmälan online.

Polisen: Telefonnummer 114 14

Vad gör kommunen i djurskyddsfrågor?2022-09-07T13:23:54+02:00

Din kommun har ansvar i vissa djurskyddsfrågor, exempelvis:

  • Störningar från djur
  • Vilda djur i tätbebyggda områden
  • Luktproblem från djur
  • Tillstånd för giftiga ormar och ödlor
  • Gödselspridning

Har du frågor om djurskydd i din kommun kan du kontakta dem eller deras djurskyddshandläggare. I många fall hänvisar de till Länsstyrelsen.
Alla Sveriges kommuner

Djurskydd – vad gör Länsstyrelsen?2022-09-07T13:22:03+02:00

Länsstyrelsen: Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse.

Välj din länsstyrelse

Under varje län finns oftast en flik under djur och natur med telefonnummer till länets djurskyddshandläggare.

Du kan också göra en anmälan till polisen som vidarebefordrar anmälan till Länsstyrelsen om de inte själva har möjlighet att handlägga ärendet.

En anmälan kan göras anonymt.

Det kan ta lång tid innan en anmälan behandlas och djuren omhändertas. Det är viktigt att du som anmäler fortsätter att anmäla om du misstänker eller ser att djur plågas och vanvårdas. Det ger tyngd åt myndigheterna att utreda om en djurägare har många anmälningar emot sig. Myndigheterna gör vad de kan men har ofta små resurser tillsatta för djurskyddsärenden.

Grodor2022-10-03T10:16:47+02:00

I Sverige har vi 13 arter av groddjur. Två av dessa är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Flera av Sveriges groddjur minskar i antal och en del riskerar att dö ut. Därför är alla svenska groddjursarter är fridlysta, fem arter är hotade enligt den svenska rödlistan 2020.

  • Lyft dem försiktigt in i en hink och ta ner dem till en sjö eller damm.

  • Sätt upp en skylt på en vägsträcka där du vet att groda, padda eller salamander ofta passerar.

  • Anlägg en damm på din tomt om du har möjlighet.

  • Kontakta ditt lokala miljökontor eller kommunens ekolog och be dem sätta upp varningsskyltar eller ordna en grodtunnel.

  • Tipsa Trafikverket om att det behövs en grodtunnel under vägen där många grodor passerar.

Vanvård av djur2022-08-22T10:42:25+02:00

Om en djurägare inte sköter sina djur enligt djurskyddslagstiftningen kan myndigheten besluta om omhändertagande, djurförbud eller annan åtgärd.
Det vanligaste är att en anmälan om vanvård kommer in till Länsstyrelsen eller polisen, kommunen.

Myndigheten utreder anmälan och fattar utifrån vad som framkommit ett beslut. Det kan vara ett beslut om att djurägaren ska ordna med vindskydd för sina djur, reparera hundgården, att djuren omhändertas eller att djurförbud meddelas.
I vissa fall görs även en åtalsanmälan, det vill säga ärendet skickas vidare till en åklagare som utreder om det finns grund för att väcka åtal för brott. Om utredningen resulterar i att åtal kan väckas, är det slutligen domstol som avgör målet.

I djurskyddslagstiftningen står det att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, ges tillräckligt med foder och vatten, hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.
Djur får inte överansträngas eller hållas bundna på ett plågsamt sätt. En djurägare som inte respekterar dessa regler kan dömas för vanvård eller djurplågeri.
”Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot djurskyddslagen.” (Djurskyddslag (1988:534 36§).

Har du sett måsungar?2022-08-22T13:27:42+02:00

Måsar har anpassat sig till stadslivet och bygger bo överallt, ofta på höga platta tak. På försommaren när måsungar kläckts och är redo hoppar de eller knuffas ner av sina föräldrar ifrån taket.
Ungarna kan flyga när de är tre till fyra veckor gamla och lär sig själva genom knuffen.

Om du ser små måsungar på marken så har de alltså inte ramlat ur boet, de har hoppat ner själva. Plocka inte upp en måsunge, de är sällan övergivna!
Ofta ser man inte måsföräldrarna men de vakar över sina ungar. De ser till att måsungarna får mat och vatten och att de kan skydda dem. Det händer att måsföräldrar attackerar om de upplever hot.

Men har en måsunge hamnat mitt i gatan eller i trafiken kan det vara bra att hjälpa dem till en bättre plats.

Lägg ungen i en låda, korg eller låg kartong och flytta dem till en bättre lämpad plats, se till att föräldrarna hänger med.
Var noga med att se till att ungarna kommer ur lådan, det gör de inte själva.
Utrusta dig med paraply och var gärna två personer för att kunna vifta bort en eventuellt arg mamma eller pappa. Paraplyet är bra att ha om de försöker anfalla med avföring!

Om du har hittat en måsunge som MÅSTE flyttas, försök inte lägga tillbaka den i boet.
• Leta fram en bra plats att flytta ungen till, en park eller liknande
• Fånga och lägg dem i en öppen låda
• Se till att måsföräldrarna hänger med
• Gå till den andra platsen och häll ut ungarna
• Kom ihåg att ungarna inte klarar sig utan sina föräldrar

Har du hittat en mås som ser skadad ut kan du kontakta en rehabiliterare för bedömning om det är nödvändigt att flytta på fågeln.
Ta bilder på fågeln och kontakta en expert:

Måsar – Stockholms Vildfågel Rehab (svr.nu)
Stockholms Vildfågel Rehab | Facebook
Kontakt/rehabiliterare | KFV-Riks

Titel

Till toppen