Genom att bli medlem i Svenska Djurskyddsföreningen hjälper du oss i vårt arbete att hjälpa djuren samt att få ut en ökad kunskap om djur, djurskydd och djurhållning.

Som fullbetalande medlem får du också vår tidning Djurens Värld hemskickad till dig fyra gånger om året.

Våra medlemskap

Stödjande medlem 100 kr per år 

Du får: nyhetsbrev och kan läsa vår tidning Djurens Värld digitalt

Ungdomar t.o.m. 18 år 100 kr per år

Du får: nyhetsbrev, tidningen Djurens Värld i pappersformat eller digitalt, rösträtt på SDFs årsmöten

Fullbetalande medlem 200 kr per år

Du får: nyhetsbrev, tidningen Djurens Värld i pappersformat eller digitalt, rösträtt på SDFs årsmöten

Juridisk person och företag 1500 kr per år

Du får: nyhetsbrev, tidningen Djurens Värld i pappersformat eller digitalt, rösträtt på SDFs årsmöten

Medlemskapet räknas per kalenderår. Blir du medlem efter 1 oktober så räknas ditt medlemskap för nästkommande år.

Välkommen som medlem i Svenska Djurskyddsföreningen!