Vårt arbete grundar sig på fem kärnvärden:

  • Djurvärdigt – Svenska Djurskyddsföreningen arbetar för ett ansvarsfullt djurägande och alla djurs rätt till ett djurvärdigt liv. Vi har alla ansvar för hur djur hanteras och lever.
  • Vetenskap – Allt vårt arbete grundas i forskning, vetenskap och kunskap.
  • Respekt – Djuromsorg ska bygga på respekt. Alla djur har behov av goda levnadsvillkor och respektfull behandling.
  • Trovärdighet – Med vetenskap som utgångspunkt skapar vi trovärdighet.
  • Engagemang – Svenska Djurskyddsföreningen har sedan 1875 arbetat engagerat för djuren. Samma engagemang nu som då.