Kärnvärden

Svenska Djurskyddsföreningen är en ideell organisation som arbetar för alla djurs rätt till bra behandling och goda levnadsförhållanden. Allt vårt arbete bygger på fem kärnvärden.

Djurvärdigt

Vi människor har ansvar för hur djuren hanteras och lever. SDF verkar för alla djurs rätt till ett djurvärdigt liv och ett ansvarsfullt djurägande.

Vetenskap

Vårt arbete bygger på vetenskap och kunskap.

Trovärdighet

Vi skapar trovärdighet genom att agera med vetenskap och kunskap som grund.

Engagemang

Svenska Djurskyddsföreningen har i över 130 år arbetat engagerat för djuren. Med samma engagemang då som nu, arbetar vi för alla djur.

Respekt

All djuromsorg ska byggas på respekt. Vi respekterar alla djurs behov till goda levnadsvillkor och bra behandling.