Vad vi gör

  • verkar för god behandling av tama och vilda djur
  • främjar vetenskaplig forskning inom djurskydd
  • arbetar för förbättrad lagstiftning för djur
  • upplyser, informerar och ökar intresset om djur och djurskydd bland allmänheten

Svenska Djurskyddsföreningen

är Sveriges äldsta rikstäckande djurskyddsorganisation. Vi har arbetat ideellt med djurskyddsfrågor sedan 1875 för alla djurs rätt till bra behandling och goda levnadsförhållanden.

Vi ökar kunskapen om djur, djurskydd och djurhållning bland allmänheten, mot näringslivet och politiker genom informationsspridning, opinionsbildning och stöd till djurskyddsfrämjande forskning.

Allt vårt arbete baseras på forskning, vetenskap och fakta. Vi anser att utbildning och kunskap är förutsättningar för en fungerande djurvälfärd.

Vi engagerar oss i frågor om stärkt djurskydd eftersom det är av största vikt för att djuren ska få värdiga liv.

För ett bra framtida djurskydd krävs det lagstiftningar som värnar om djuren. Vi påverkar riksdag och regering, departement, myndigheter genom att verka som remissinstans. Vi skapar en lagstiftning skriven ifrån djurens behov.