Svenska Djurskyddsföreningen arbetar för en ökad kunskap om djur, djurskydd, djurhållning och lagar bland allmänhet, näringsliv och politiker. Genom informationsinsatser upplyser vi och besvarar frågor som berör djur och djurskydd. För att utveckla djurskyddet inom animalieproduktionen för vi en dialog med näringslivet. Vi verkar opinionsbildande för att uppmärksamma djurskyddsfrågor.

För att utveckla och värna framtida djurskydd arbetar vi förebyggande och vi uppmuntrar människor som bidrar till att djuren får det bättre. Vi stödjer därför djurskyddsfrämjande forskning ekonomiskt och vi delar ut utmärkelser till eldsjälar som arbetar för alla djurs rätt till bättre livsvillkor.

För ett bra framtida djurskydd krävs det även lagstiftningar som värnar om djuren. Vi är remissinstans för departement och myndigheter, och arbetar för en lagstiftning som är skriven utifrån ett djurperspektiv.

Vi är medlem i och samarbetar med andra organisationer både nationellt och internationellt. Dessa samarbeten stärker det gemensamma arbetet med djurskyddsfrågor, och vi kan påverka djurvälfärd både inom och utanför Sverige.