I Naturvårdsverkets förslag på jakttidsöversyn ingår allmän jakt på ett flertal djurarter som numera finns upptagna på 2020 års Rödlista. SDF har därför kompletterat tidigare inskickat remissvar: Inga rödlistade arter bör tillåtas för allmän jakt.
I 2020 års Rödlista som presenterades den 22 april av Artdatabanken och Naturvårdsverket klassas kricka, bläsand och havstrut som sårbara. Kråka, fiskmås, järpe, björktrast och alfågel klassas som nära hotade, liksom skogsharen.

Dessa fågelarter och däggdjur fanns med i Naturvårdsverkets jakttidsöversyn, del 2, där allmän jakt ingick som förslag. SDF skickade in remissvar på detta den 20 mars men har nu kompletterat svaret.

– Mot bakgrund av årets Rödlista anser vi att inga rödlistade arter ska tillåtas för allmän jakt. Vi hoppas att Naturvårdsverket kommer att revidera förslaget om jakttidsöversyn så att det tar hänsyn till den aktuella Rödlistan och exkluderar rödlistade djurarter för allmän jakt, säger Johan Beck-Friis, generalsekreterare på SDF.