Svenska Djurskyddsföreningen lämnade i slutet av januari in en anmälan mot Länsstyrelsen i Gävleborg till Justitiekanslern. Anledningen var länsstyrelsens handläggning av den vanvård av mjölkkor som avslöjades tidigare i år av SVT:s Uppdrag granskning.
JK svarar nu SDF att ärendet kommer att utredas av Riksdagens ombudsmän, JO, istället. JK och JO har i fråga om tillsynen över den offentliga verksamheten helt likartade uppgifter, varför Justitiekanslern regelmässigt avstår från att granska klagomål som prövas eller redan har prövats av JO.

 

– SDF tycker att det är bra att länsstyrelsens agerande granskas oavsett om det görs av JK eller JO. Vi har därför inget emot att ärendet flyttas till JO, säger Johan Beck-Friis, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen.