Svenska Djurskyddsföreningen har utsett Nationella viltolycksrådet, NVR, till Årets djurvän 2021 för en ”djurskyddsinsats utöver det vanliga”. Priset delades ut den 18 november under SDFs medlemsmöte.
”För en djurskyddsinsats utöver det vanliga. Genom att dygnet runt årets alla dagar finnas tillgängliga vid eftersök av trafikskadat vilt bidrar ni med ert viktiga arbete till att minska och förkorta vilda djurs lidande.” Så lyder styrelsens motivering till utmärkelsen.

Nationella viltolycksrådet, NVR, är ett forum för samarbete mellan olika myndigheter, bolag och intresseföreningar som på olika sätt arbetar med viltolycksfrågor. Polismyndigheten, Trafikverket, SOS Alarm AB och Svenska Jägareförbundet är några av samverkansaktörerna. Syftet är att motverka viltolyckor genom information men även genom insatser som eftersök. På plats för att ta emot priset var NVRs ordförande Jonas Hysing och Hanna Dittrich Söderman, båda verksamma inom Polismyndigheten.

Grattis till priset!

– Tack! Vi är väldigt hedrade över att ha fått priset som årets djurvän. De som verkligen förtjänar att uppmärksammas för sina insatser i detta är alla de tusentals jägare som på uppdrag av polisen går ut i ur och skur och söker efter trafikskadat vilt. Utan deras arbete skulle många fler vilda djur behöva lida mycket mer, säger Jonas Hysing.

På vilket sätt bidrar NVR till ökad djurväldfärd, enligt dig?

­     – Vårt arbete syftar i hög grad till att just förkorta viltets lidande i samband med viltolyckor. Ett rådjur som skadats i samband med en viltolycka ska inte behöva plågas av sina skador under en längre tid än nödvändigt. Då är det av etiska skäl betydligt bättre om vi med hjälp av jägarna kan förkorta lidandet genom att avliva ett skadat djur.

Vad är viktigast för allmänheten att tänka på när det gäller viltolyckor?

– Det viktigaste är att försöka undvika att en olycka sker. Det gör man genom att öka vaksamheten, sänka hastigheten och ta viltvarningsskyltar på allvar, särskilt i gryning och skymning. Om en olycka ändå sker så har man en skyldighet att anmäla olyckan genom att ringa 112 och att märka ut var olyckan inträffade. Jag vill också gärna skicka med detta: Om man ser att det pågår eftersök vid en viltolycka ska man vara rädd om de jägare och hundar som arbetar längs vägarna genom att sänka hastigheten när man passerar.