Varje år transporteras miljontals nötkreatur, grisar, får och andra djurslag inom EU och ut från EU. Enligt en ny rapport sker många av transporterna med alltför långa restider utan att djuren får tillräcklig vila eller tillgång på foder och vatten.

Organisationerna Eurogroup for Animals och Compassion in World Farming har jämfört data om djurtransporternas rutter med den officiella EU-dokumentationen för djurtransporter. Jämförelsen avslöjar allvarliga avvikelser och EU-dokumentationen är både bristfällig och missvisande. Djurens miljö ombord på transporten uppfyller oftast inte lagkraven.

Bristerna beror på såväl fusk som ett systematiskt utnyttjande av kryphål i lagstiftningen. Man konstaterar också att tillsynen av djurtransporter inom EU är långt ifrån tillräcklig, vilket gör det lätt för transportföretagen att fuska.

Ladda ner rapporten här.