En av generaladvokaterna i EU-domstolen har lämnat in ett yttrande om att slakt utan bedövning inte får förbjudas i Belgien. Religiösa ritualer är viktigare än djurskydd, menar han. Uttalandet är olyckligt och ett allvarligt hot mot djurskyddet även i Sverige, anser SDF.
I Sverige är det sedan lång tid tillbaka förbjudet att slakta djur utan att först bedöva dem. Bedövning sker med exempelvis bultpistol, koldioxid eller elektricitet. Även Norge, Schweiz och några EU-medlemsländer har liknande tvingande lagstiftning. EUs regler säger visserligen att djur ska bedövas innan slakt, men gör undantag för religiös slakt. Varje enskilt land har dock idag möjlighet att införa striktare djurskyddsregler än vad EU-lagstiftningen anger.

I Belgien har ett förslag som skulle förbjuda slakt utan bedövning nu kritiserats av Gerard Hogan, generaladvokat i EU-domstolen. Han anser att religionsfriheten väger tyngre och måste tas större hänsyn till än djurskyddet. Generaladvokatens åsikt är inte bindande för EU-domstolen men brukar väga tungt.

Eurogroup for animals, där SDF är medlem, har kommenterat generaladvokatens yttrande och anser att det är mycket olyckligt: “alla djur måste få bedövning innan de slaktas”. De påpekar också att allt fler religiösa samfund accepterar bedövning före slakt och att djurskydd och religionsfrihet inte borde vara en motsättning år 2020.

– Generaladvokatens uttalande är ett allvarligt hot mot djurskyddet även i Sverige, konstaterar SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis. Om EU-domstolen beslutar enligt denna linje kan vi tvingas ta bort vårt krav på bedövning av djur innan slakt. SDF kommer att motarbeta ett sådant beslut på alla sätt vi kan, säger han.

Fredrick Federley, EU-parlamentariker för Centerpartiet och ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, kommenterade nyligen saken i ett av SDFs Facebookinlägg. Han anser att medlemsstaterna gör för lite både i slaktfrågan och frågor gällande djurtransporter.

-Vi ligger på allt vi kan och söker ständigt nya vägar. Äntligen kommer vi vidare med transporterna. Nästa vecka börjar ett granskningsutskott där jag kommer att vara ledamot, skriver Fredrick Federley i inlägget.