Om samhället behöver stänga ner ytterligare har nu regeringen klargjort att såväl djurfoder som djursjukvård kommer att klassas som samhällsviktiga. Detta efter att SDF tillsammans med flera andra organisationer påtalat risken med eventuella transport- och försäljningsrestriktioner i samband med coronakrisen.
2,5 miljoner katter och hundar samt mängder av andra sällskapsdjur lever i Sverige och har behov av djurmat och daglig omvårdnad. SDF har i ett brev till regeringen och berörda myndigheter bett att det ska tydliggöras att ”djurmat, djursjukvård och andra nödvändiga omvårdnadsprodukter ska betraktas som nödvändiga/essentiella.” 

    Endast 40 procent av svenska sällskapsdjur tillgodoses av det foder som säljs i vanlig detaljhandel. Om zoobutiker och veterinärkliniker tvingas stänga eller om transporterna av dessa varor begränsas kommer djurägare inte kunna förse sina husdjur med det djuren behöver – och nå upp till den nivå av djurskydd som är lagstadgad. Brevskrivarna rekommenderar också att specialbutiker och veterinärkliniker ska få hålla öppet i samma omfattning som annan detaljhandel om restriktioner införs.  

   

 

    SDF och övriga organisationer stöder givetvis regeringens och myndigheternas arbete i att begränsa spridningen av COVID-19 och vill på alla sätt bidra genom att följa anvisningar och respektera försiktighetsåtgärder för att minska risten för infektion.  

    Näringsdepartementet har tillsammans med Jordbruksverket nu svarat SDF att både djurfoder och djursjukvård klassas som samhällsviktiga verksamheter om det skulle införas restriktioner. Beskedet gäller för både animalieproducerande djur och sällskapsdjur.