Näringsvärdet på betet under hösten är bättre än vad man tidigare har trott. En studie vid SLU visar att gräset håller bra kvalitet både för protein och energi långt in på hösten. Förutsättningen är dock att marken ska vara betad tidigare under sommaren så gräset är relativt kort. Mark med förvuxet gräs håller lägre näringsvärden.
Läs mer