Vid en riktad kontroll nyligen upptäckte Jordbruksverket att gatuhundar importerade från Ryssland hade dåligt skydd mot rabies. En av hundarna avlivades och flera isolerades.
Det var i samband med att ett trettiotal hundar importerades till Sverige av en ideell organisation som förmedlar gatuhundar, som det gjordes stickprov vid den polska gränsen. Det visade sig att en hund inte hade tillräckligt skydd mot rabies. Jordbruksverket beslutade därför att provta samtliga hundar som förts in i samma sändning liksom hundar i ytterligare en sändning, för att undersöka om det finns systematiska brister i vaccinationen. Alla hundarna hade skriftliga intyg på att de var vaccinerade, vilket är ett krav för att föra in en hund från Ryssland eller från länder där rabies finns. Däremot finns inget krav på att hundarna ska testas före avfärd för att se om de har tillräckligt med skydd (antikroppar).

Sedan myndigheten beslutade att provta hundarna har 17 tester analyserats. Knappt hälften av dessa hade fullgott skydd mot rabies. I ett av fallen var hunden inte alls vaccinerad och Jordbruksverket beslutade därför om avlivning.

I övriga fall såg man att hundarna var vaccinerade före införsel men inte utvecklat fullgott skydd. Dessa hundar isolerades under tiden i väntan på antikroppar.

– Att flera av de provtagna hundarna har för dåligt skydd mot rabies visar att det finns en risk med att föra in hundar från Ryssland. Ett skriftligt intyg är inte någon garanti för att hunden faktiskt har ett fullgott skydd. Därför uppmanar vi att alltid kräva en kontroll av vaccinationsskyddet innan man tar emot en hund från ett land utanför EU där rabies förekommer. Rabies är en dödlig sjukdom som vi absolut inte vill få in i Sverige, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet.