Djurambulansen Stockholm

I mer än tio år har Djurambulansen Stockholm ryckt ut och hämtat djur som snabbt behövt komma till veterinär eller viltjour. För detta har de 2022 tilldelats Svenska Djurskyddsföreningens pris som ”Årets djurvän”. Djurens Värld följde med volontären Agneta Jernberg under en dag. Läs reportaget på sidan 6.

Ökad hundsmuggling

Under coronapandemin ökade hundsmugglingen kraftigt. För att komma åt problemet har tre svenska myndigheter inlett ett nära underrättelsesamarbete. Förhoppningen är att kunna stoppa den organiserade brottsligheten genom att strypa tillgångar och åtala personer som begår ekonomiska brott i samband med illegal införsel och försäljning av hundar. Sidan 12.

Forskning

Svenska Djurskyddsföreningen har gett forskningsanslag till en studie vid SLU som ska hjälpa hästar med kronisk smärta. Professor Eva Skiöldebrand skriver om detta på sidan 10.

LEDARE

SDFs generalsekreterare Maria Lönn om framgången med kampanjen mot djurförsök, om vikten av att ha sitt sällskapsdjur försäkrat och om Årets djurvän.

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!