Agronomen, djurskyddaren och samhällsdebattören Gunnela Ståhle är en av sex forskare som i år utses till hedersdoktorer vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
gunnelStåhle utses till hedersdoktor av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och till grund för utnämningen ligger framför allt hennes arbete och engagemang i frågor som rör sänkt antibiotikaförbrukning, livsmedelshygien, förbättrat djurskydd och god djurvälfärd hos våra livsmedelsproducerande djur.

De fem övriga som utses till hedersdoktorer är Detlef Weigel, Charles Francis, Juha Hyyppä, Hans Eliasson och Brian Perry.

Doktorspromotion med hedersdoktorernas föreläsningar hålls den 2 oktober i hörsalen på Loftet, Ultuna. På SLU:s hemsida finns mer information om utnämningarna.

Svenska Djurskyddsföreningen gratulerar Gunnela till den hedrande utnämningen.