I samband med det veterinärhistoriska museets 40-årsjubileum den 6 september 2019 föreläste fyra generationer djurskyddsforskare om djurskyddets utveckling i Sverige. SDF var stolt sponsor av seminariet.

Professor emeritus Ingvar Ekesbo, docent Jan Hultgren, professor Linda Keeling och professor Lotta Berg representerar en stor del av Sveriges forskningskompetens inom området djurskydd. Vid seminariet i Skara samlades dessa vetenskapliga storheter för att berätta om djurskyddets historia, var vi står idag och vart vi är på väg. Seminariet kan här ses i sin helhet via en inspelning som gjordes av Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara.

Bilden visar föredragshållare och moderator vid seminariet, från vänster Johan Beck-Friis (moderator, SDF), Linda Keeling, Ingvar Ekesbo, Lotta Berg och Jan Hultgren. Foto: Vanja Sandgren, SLU.

För att se hela sändningen, klicka här. Föredragen börjar ca 47 minuter in i inspelningen.