Svenska Djurskyddsföreningen är sedan 2019 representerad i samtliga sju regionala djurförsöksetiska nämnder. Som djurskyddsrepresentanter för vi djurens talan och kan föreslå ändringar i försöken. Vi kan också yrka på att ett försök inte alls ska genomföras om lidandet anses bli för stort för djuren. 

För att ett djurförsök ska få genomföras måste det först prövas av en djurförsöketisk nämnd. Huvudman för nämnderna är Jordbruksverket och prövningen sker inom ett brett regelverk: EU-direktiv, djurskyddslag, djurskyddsförordning och föreskrifter. I varje nämnd sitter två djurskyddsrepresentanter, sex forskare/djurskötare och fyra lekmän som nominerats av politiska partier. Ordförandeposten innehas av en jurist. Platserna i nämnden ger värdefull insyn i en verksamhet som inte är tillgänglig för vanliga medborgare.

Är du intresserad av att sitta i en djurförsöksetisk nämnd och tror att du kan göra en insats för försöksdjuren? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Just nu söker vi flera ledamöter inför mandatperioden juli 2023 – juni 2027.

Mejla linda@djurskydd.org så berättar vi mer!