Den europeiska kampanjen ”End the cage age”, ”Skrota burarna”, har nu fått ihop 1 miljon namnunderskrifter. Tack till alla som skrivit under, men tyvärr måste vi få in fler namn.

Medborgarna i EUs medlemsländer har visat ett fantastiskt engagemang för att markera att burhållningen av lantbrukets djur måste upphöra. Från Sveriges sida har vi uppfyllt vår målkvot av namnunderskrifter men tyvärr räcker inte det. Enligt erfarenheter från tidigare liknande namninsamlingar ogiltigförklaras ca 30 % av underskrifterna på grund av ofullständiga uppgifter eller att samma person skrivit under flera gånger.

Vi måste därför nå upp till 1,3 miljoner underskrifter för att vara säkra på att EU-kommissionen behandlar frågan. Om du själv ännu inte skrivit under eller du känner personer som inte gjort det, sätt era namn på listan. Namninsamlingen pågår till den 25 september 2019, tillsammans kan vi göra skillnad för EUs lantbruksdjur.

Skriv under här!