SDFs systerorganisation i Norge, Dyrebeskyttelsen, har stämt den norska kennelklubben, avelsföreningar och uppfödare av raserna engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel. Syftet är att få den extrema aveln av dessa raser prövad i domstol.
Trubbnosiga raser får ofta problem med andningen i och med att luftstrupen blir hoptryckt. Syrebristen som då uppstår gör att kroppens organ utsätts för onormala påfrestningar, något som i värsta fall kan leda till en för tidig död. Ögonens storlek, form och placering är ett annat problemområde. Det är också vanligt att dessa raser har svårt att föda sina valpar på naturlig väg.

Den norska djurskyddsorganisationen menar att den extrema aveln av engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel strider mot landets djurskyddslag från 2009. Den norska djurskyddslagen säger att hundavel måste göras på ett sätt som ger robusta djur med god funktion och hälsa. Det är förbjudet att avla på hundar med gener som ger fysiska och psykiska negativa effekter och som förhindrar hundarna att utöva sina naturliga beteenden.

– Vi anser att många hundar i Norge avlas på ett olagligt sätt och vill pröva lagtexten i domstol, säger Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsens verksamhetsledare.

Dyrebeskyttelsen anser att ett stort antal hundar inom de här två raserna är för sjuka för att användas i avel. Man anser också att det saknas tillräcklig genetisk variation hos de individer som finns i Norge för att få fram friska och sunda hundar. Outcrossing, det vill säga parning av hundar som har litet eller inget slätktskap, förordas därför av Dyrebeskyttelsen om aveln av dessa raser ska fortsätta och vara förenlig med gällande lagstiftning.

Svenska Djurskyddsföreningen har länge arbetat för en bättre efterlevnad och kontroll av förbudet mot extremaveln av hundar och följer ärendet i Norge med stort intresse . Sveriges djurskyddslag har liknande lagtext och skulle de norska uppfödarna fällas för sitt avelsarbete kan det få följdverkningar även här:

– SDF har hittills velat föra dialog med och påverka svenska uppfödare av riskraser att avla på sundare utseenden. Den taktiken är dock långsam och vi förstår våra norska kollegers otålighet att få ett juridiskt prejudikat som kan ändra avelsinriktningen snabbt. Kanske får både vi och svenska myndigheter revidera vårt arbetssätt om Dyrebeskyttelsen vinner domstolsförhandlingarna, kommenterar SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.