Under våren föds många ungar i naturen. Om du ser eller hittar djurungar ute är det bästa att inte göra någonting alls. Djurens egna föräldrar är bättre på att ta hand om sina ungar än vad vi är.

För att ta reda på om en djurunge är övergiven behöver en förälder hittas död. Men så länge människan finns i närheten av djurungen vågar sig föräldrarna inte fram.

Det är en myt att djurungar som människan tagit i stöts bort av sina föräldrar på grund av människolukten! Har du tagit i ett djur blir det ändå omhändertaget av sina föräldrar.

Har du råkat ta på en djurunge, lägg tillbaka det där du hittade det. Chansen för djuret att överleva är större då.

Mata inte djuren, fel mat kan ta död på dem. Det är enligt lag inte tillåtet för privatpersoner att ta och hålla vilda djur i fångenskap.

Om du däremot ser ett skadat djur finns det viltrehabiliterare att kontakta. De har utbildning och anläggningar för att ta hand om djuren på bästa sätt. Beroende på vilket djur du sett eller hittat finns det viltrehabiliterare i hela landet:

Katastrofhjälp – Fåglar & vilt Startsidan | KFV-Riks eller Viltakuten.se

För att vilda djur och deras ungar inte ska bli skrämda eller uppätna är det extra viktigt att hålla hundar kopplade och katter under uppsikt mellan 1 mars och 20 augusti!