I Sverige har vi 13 arter av groddjur. Två av dessa är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Flera av Sveriges groddjur minskar i antal och en del riskerar att dö ut. Därför är alla svenska groddjursarter är fridlysta, fem arter är hotade enligt den svenska rödlistan 2020.

  • Lyft dem försiktigt in i en hink och ta ner dem till en sjö eller damm.

  • Sätt upp en skylt på en vägsträcka där du vet att groda, padda eller salamander ofta passerar.

  • Anlägg en damm på din tomt om du har möjlighet.

  • Kontakta ditt lokala miljökontor eller kommunens ekolog och be dem sätta upp varningsskyltar eller ordna en grodtunnel.

  • Tipsa Trafikverket om att det behövs en grodtunnel under vägen där många grodor passerar.