Statens veterinärmedicinska anstalt undersöker döda vilda djur för att övervaka sjukdomsläget bland Sveriges vilt. Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, rapportera gärna in det du hittat till SVA.

SVA har ett övervakningsprogram för viltsjukdomar. Alla rapporter om sjukdomar och ökad dödlighet bland landets vilda djur är viktiga för att ge oss mer kunskap.

Rapportera in ditt fynd via formuläret rapporteravilt.sva.se. Om de vill undersöka den djurkropp du hittat kontaktar de dig.

 

Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt