Igelkotten minskar i Sverige och hoten är flera: mer storskaligt jordbruk, miljögifter, ökad trafik och robotgräsklippare.

Sedan 1972 är igelkotten fridlyst april 2020 klassades igelkotten som nära hotad på Artdatabankens rödlista.

Bilar är ett stort problem, om du vet att ni har igelkottar på vägarna utanför dig: Beställ vår igelkottsskylt.

Numer syns igelkotten oftast i tätorternas trädgårdar men det finns faror även där.

Många trädgårdar har brist på buskar, snår och lövhögar där en igelkott kan söka skydd dagtid eller under vinterns dvala.

Så här kan du hjälpa en igelkott i din trädgård:

Spara lövhögar under buskarna i trädgården

Snickra ett kottehus

Ge igelkotten mat: hund- eller kattmat, matrester, vatten – inte mjölk.

Var försiktig när du använder olika skärande redskap under buskar och snår eller i högt gräs där igelkottar ofta söker skydd dagtid.

Programmera din robotgräsklippare att bara klippa dagtid, tillexempel mellan 10-16. Igelkottar är aktiva från skymning till gryning.

Använd inga kemiska bekämpningsmedel i trädgården.

Var försiktig när du bränner löv- och rishögar på våren. Flytta högen eller lyft upp och kika om där kanske ligger någon igelkott.

Skapa ett vilt hörn i din trädgård där insekter och andra småkryp kan trivas. Det ger mat åt igelkotten.

Valborgsmässoafton – en farlig tradition för en igelkott

Om temperaturen sjunker under kalla vårnätter går igelkotten ofta och lägger sig för att sova i en rishög där den får vara ifred.

Kolla inne i valborgsbrasan, löv- och rishögen, extra noga innan ni tänder

Lasta om eller flytta din rishög innan du tänder majbrasan

Om det inte går, lyft upp och kolla så noga du kan under riset

Kontakta arrangörerna av Valborgsfirandet där du bor med den här informationen. Kanske de kan lägga majbrasan på en flotte, eller sätta upp ett staket runt rishögen så att igelkottarna inte kan komma in?

Bilar är ett stort problem, om du vet att ni har igelkottar på vägarna utanför dig: Beställ vår igelkottsskylt.

Artdatabanken

Det behövs mer forskning för att få reda på orsakerna till att igelkottsbeståndet minskar.

Rapportera gärna om du ser en igelkott, levande eller död, till SLU & Artportalen för att hjälpa forskarna att få mer information om igelkottens liv.