Om du sett ett skadat, vilt  djur finns det viltrehabiliterare att kontakta. De har utbildning och anläggningar för att ta hand om djuren på bästa sätt.

Beroende på vilket djur du sett eller hittat finns det viltrehabiliterare i hela landet:

Katastrofhjälp – Fåglar & vilt Startsidan | KFV-Riks  eller  Viltakuten.se