Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för djurskyddsfrågor- och hälsa. Du kan besöka deras hemsida för information om lantbruks-, sällskaps-, vilda djur. Där finns även information om smittskydd, slakt, transporter, handel, försöksdjur och hotade arter.

De har e-tjänster i Hundregistret och kommer att lansera Kattregistret för ID-märkning av katter.
Jordbruksverket