Vi beviljar främst bidrag till forskning, andra föreningar och ibland skolklasser som vill göra ett djurskyddsfrämjande projekt.

Det finns fonder och stiftelser för privatpersoner att söka medel för veterinärkostnader:

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond för utsatta djur. Stiftelsen ger djur hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada.

Bosses Hundhjälp hjälper hundar i hela Sverige med ekonomiskt bidrag i den mån det går.  Akut veterinärvård när ägaren själv saknar annan ekonomisk möjlighet att betala.

Elly’s Hundfond är en ideell förening som hjälper hundar och hundägare i Sverige med ekonomiskt bidrag när ägaren själv saknar möjlighet att betala. Det kan gälla veterinärvård, medicin eller foder.